Gezinshuis Oostenwind

Welkom op de website van Gezinshuis Oostenwind. Via deze website krijg je een klein kijkje in onze "keuken".

Oostenwind

Een oostenwind is een wind die uit het oosten komt. Met een oostenwind is er verandering op komst.
Wind is overal om ons heen en toch is het onzichtbaar. Het is beweeglijk en ongrijpbaar net als onze geest.
We voelen het alleen wanneer het beweegt, van briesje tot orkaan.

Wat is een gezinshuis?


Gezinshuizen zijn er voor kinderen die niet meer thuis bij hun eigen ouders kunnen wonen. De gezinshuisouders bieden hen een veilig thuis. Vaak zijn dit kinderen die daarvoor al op verschillende plekken hebben gewoond. Bijvoorbeeld in een leefgroep of pleeggezin. En die daar door de complexiteit van hun persoonlijke problematiek niet konden blijven. In een gezinshuis kunnen deze kinderen tóch in een gezinssituatie opgroeien, maar dan onder continue professionele en liefdevolle begeleiding van de gezinshuisouders. Want om gezinshuisouders te kunnen worden, moet tenminste één van de partners professionele ervaring hebben in de (jeugd)zorg.

Gezinshuisouder word je meestal niet van de een op de andere dag. Veel mensen die ervoor kiezen een gezinshuis te starten, hebben daarvoor jarenlange ervaring als pleeggezin. Waar je als pleegouder een beperkte vergoeding krijgt en daarnaast dus in de meeste gevallen moet blijven werken, word je als gezinshuisouder betaald om fulltime (24/7) voor deze kinderen te zorgen. En hen dus beter de begeleiding kunt geven die ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen naar een gezonde toekomst. Het gezinshuis wordt als het ware je bedrijf.. Een ander verschil met pleegzorg is dat kinderen die een indicatie hebben voor een gezinshuisplaatsing, langer recht hebben op deze zorg. Namelijk tot ze 21 jaar zijn. Een indicatie voor pleegzorg loopt in de meeste gevallen tot 18 jaar, met soms een verlenging tot 21 jaar.

Een koepelorganisatie kan ondersteunen bij een kwaliteitskeurmerk en reflecties. Om gezinshuisouder te kunnen worden, hebben wij bijvoorbeeld de zogenaamde VONK-competentietest afgelegd. De VONK-test geeft inzicht in verschillende karaktereigenschappen die belangrijk zijn voor het werk als gezinshuisouder, zoals empathie en tolerantie, waarover je met elkaar in gesprek gaat. Ook wordt gekeken hoe complementair beide ouders aan elkaar zijn. Waarin versterk je elkaar en waarin niet?

Daarnaast moet een gezinshuis voldoen aan het Kwaliteitskader gezinshuizen . Hierin wordt duidelijk omschreven aan welke eisen een gezinsnhuis moet voldoen.